MI INOVIRAMO - MI NE IMITIRAMO

 

Info.Ticket

Sustav za informiranje i automatizaciju naplate u javnom prijevozu putnika

Opis sustava

Sustav za automatizaciju naplate javnog prijevoza putnika temelji se na tehnologiji bezkontaknih smart kartica. Sustav u grubo možemo podijeliti na slijedeae komponente:

 • Podsustav za prodaju i kontrolu prodaje

 • Podsustav za informiranje putnika

 • Podsustav za praaenje i nadzor prometa

 • Komunikacijski podsustav

 • Centralni sustav upravljanja

OPREMA I PROGRAMSKA PODRŠKA

 • Oprema i programska podrška za inicijalizaciju, izdavanje i prodaju smart kartica

 • Raeunalna oprema i programska podrška u centrali sustava

 • Automati za prodaju karata u vozilima i na stajalištima

 • Ure?aji i oprema za registraciju i valorizaciju karata u vozilima

 • Rueni terminali za kontrolu prodaje i naplate

 • On board raeunala u vozilima

 • Oprema i programska podrška za informiranje putnika na stajalištima, internetu, ....

 • Oprema i programska podrška za praaenje i nadzor vozila

 • Komunikacijska oprema i programska podrška

GLAVNE ZNAEAJKE I PREDNOSTI

 • Potpuna automatizacija naplate u javnom prijevozu

 • Kvalitetnija kontrola naplate

 • Evidencija i statistika po rutama, vrstama karata, vrstama plaaanja, vozilima, ...

 • Brži i toeniji obraeun podataka

 • Jednostavna integracija s informacijskim sustavom poduzeaa

 • Optimalan odnos cijena/kvaliteta

 • Dugoroena isplativost investicije

 

Newsletter: Vaša e-mail adresa za obavijesti o našim najnovijim proizvodima i uslugama.